Om oss

Brølende lam profetiske tjeneste ledes av pastor og profet Per Ivar Winnæss.

Brølende lam er delt inn i følgende områder:

  1. BL Media as, produserer profetiske undervisnings og forbønns TV-programmer, utvikler WEB ressurs, driver forlagsvirksomhet, gir ut et profetisk magasin og produksjon av profetisk musikk CD/DVD.
  2. Profetisk TV er merkevaren for produksjon av TV programmer.
  3. Utrustningssenteret 24/7, er et tverrkirkelig ressurssenter. Vi har profetskole, holder konferanser, seminarer og forskjellig kursvirksomhet både på profetsenteret og noe reisende virksomhet i distriktene. Fokuset er på nådegavene, spesielt den profetiske tjenesten og de nytestamentlige profetiske gaver. Vi oppmuntrer også de kreative gavene innen kunst, dans og musikk for vekkelse og reformasjon i vår nasjon.
  4. Menigheten 24/7, er et samlende senter for vekkelse og reformasjon. Gjennom den lokale menigheten utruster vi de hellige for vekst, bygget på Jesu Kristi lære og de femfoldige tjenester i funksjon. Fokus er vekst gjennom nyomvendelser.