Utrustningssenteret 24/7

Utrustningssenteret 24/7, er et tverrkirkelig ressurssenter. Vi har profetskole, holder konferanser, seminarer og forskjellig kursvirksomhet både på profetsenteret og reisende virksomhet i distriktene. Fokuset er på nådegavene, spesielt den profetiske tjenesten og de nytestamentlige profetiske gaver. Vi oppmuntrer også de kreative gavene innen kunst, dans og musikk for vekkelse og reformasjon i vår nasjon.

Visjonen for Utrustningssenteret 24/7 er å forløse og utruste Guds folk med nådegaver til helhjertet tjeneste, for vekkelse og reformasjon.

Utrustningssenteret 24/7 er en stiftelse som administrerer gaveinntekter til tjenesten.

Du kan støtte vårt arbeid med hellige gaver som sendes til Utrustningssenteret 24/7 til konto: 9235.25.62094