Brølende Lam visjonen

Mange har lurt på hva vignetten til programmet Brølende lam symboliserer. Dette er elementer i fra en visjon jeg fikk fra Herren høsten 1998. Den handler om hvordan det stod til med mange av våre menigheter og hvor passive, resignerte og likegyldige vi, som kristne hadde blitt.

Herren talte til meg at denne visjonen skulle animeres og sendes over TV. Videre at jeg skulle profetere ut visjonen og være med å forløse Guds folk inn i tjenestes gjerning. Her er visjonen, som den ble gitt meg…

Menigheten 24/7

Menigheten 24/7 er den lokale menigheten for tjenesten. Vi ønsker å forløse og utruste hver enkelt medlem med nådegaver, til helhjertet tjeneste for vekkelse og reformasjon. Med folket til Jesus i et innbydende, utrustende og engasjerende tjenestefellesskap, slik at Kristus blir kjent, trodd, elsket og helhjertet etterfulgt. Vi ønsker å være samlende, byggende og en erobrende menighet. Vi ønsker å bryte ned monopoliseringen av generasjonene og ser behovet for at alle generasjoner samles om Kristus og samlet kan være utadrettet for å evangelisere distriktene.

Utrustningssenteret 24/7

Utrustningssenteret 24/7, er et tverrkirkelig ressurssenter. Vi har profetskole, holder konferanser, seminarer og forskjellig kursvirksomhet både på profetsenteret og reisende virksomhet i distriktene. Fokuset er på nådegavene, spesielt den profetiske tjenesten og de nytestamentlige profetiske gaver. Vi oppmuntrer også de kreative gavene innen kunst, dans og musikk for vekkelse og reformasjon i vår nasjon.

Visjonen for Utrustningssenteret 24/7 er å forløse og utruste Guds folk med nådegaver til helhjertet tjeneste, for vekkelse og reformasjon.

Profetskole

Det er viktig for nasjonen og menighetene at profetene og de som kjenner dragning til det profetiske og profetisk forbønn samler seg i enhet. De har lenge nok blitt foraktet og har derfor isolert seg og gjemt seg i sine egne huler. Per Ivar tror at Herren bygger et nettverk for en hensikt, og vi vil se at Gud forløser mange profeter i vår egen nasjon. De er flere enn det vi tror, og de skal komme fram fra sine gjemmesteder.

Over 1800 forskjellige mennesker har fullført en eller flere moduler ved profetskolen eller et av de profetiske seminarene: "Dere kan alle profetere" eller " Profetier, drømmmer og visjoner." Vi har fullført 23 moduler(halvårskurs) på profetskolen og har hatt over 50 profetiske seminarer siden oppstarten med moduler høsten 2004 og helgeseminarer høsten 2005.

Profetisk TV

Profetisk TV er en apostolisk og profetisk web-tv kanal, hvor vi streamer på web-TV hele døgnet. Gjennom forkynnelse, undervisning, seminarer og konferanser, samt samtaler om aktuelle temaer, ønsker vi å utruste Guds folk til den kommende tiden.

Vi sender programmene Den Profetiske Røst, Tyde tidens tegn, Gudstjenesten i Menigheten 24/7, Toner fra Himmelen, Guds hjerte for deg, Aktuelle minutter, Brølende lam programmer samt profetisk musikk og dans, og opptak fra konferanser og seminarer i Utrustningssenteret 24/7.

Bli en partner

Vi føler at det er behov for en apostolisk/profetisk plattform, som står for en oppvåkning og reformasjon for våre nordiske land. Vi ønsker å være betjenende, undervisende, utrustende og forløsende. Vi kommer til å engasjere og utfordre de troende, gjennom radikal og kompromissløs forkynnelse og undervisning. Vi trenger en oppvåkning i våre nordiske land.